Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14, 28-425 Chroberz
+48 41 356 40 03, +48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Konno przez Polskę

W czasopiśmie „Jeździec i hodowla” (nr 27, 20 września 1933) znalazłem ciekawą wzmiankę o chroberskim pałacu. Paweł Popiel (1870-1936), hipolog, pisarz, ziemianin, w latach 1931 – 35 na klaczy ze swego stada (Jedynce) co roku przemierzał kilka tysięcy kilometrów w wędrówce po ziemiańskich dworach, stadninach i koszarach kawaleryjskich pułków, a także szlakiem historycznych pamiątek…

Republika Pińczowska

W powiecie pińczowskim od listopada 1939 prace konspiracyjne w bardzo szerokim zakresie prowadziła Chłopska Organizacja Wolności „Racławice” utworzona na bazie przedwojennego „Siewu” (ogólnopolska organizacja licząca 170 000 członków – 5500 kół wiejskich). Wiosną 1941 nastąpiło wyodrębnienie z „Racławic” siatki konspiracyjnej POZ (Polska Organizacja Zbrojna – ogólnopolska organizacja powstała na bazie…