Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14, 28-425 Chroberz
+48 41 356 40 03, +48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Deklaracja członkowska online

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Ulica, nr domu/mieszkania

kod pocztowy i miejscowość

PESEL

Numer i seria dowodu osobistego

wydany przez

Telefon kontaktowy

Adres email (wymagane)

Grupa wiekowa
osoba pełnoletniauczeń/studentosoba poniżej 16 latosoba powyżej 16 lat

Gotowość czynnego udziału w organizacji naszych wydarzeń (wymagane)
taknie

Członkowie wprowadzający (wymagane)

Wykształcenie

Wykonywany zawód

Miejsce pracy

Umiejetności

Doświadczenie w pracy w NGO