Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14, 28-425 Chroberz
+48 41 356 40 03, +48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Władze

Zarząd:

Prezes Zarządu: Dariusz Garlej

Wiceprezes Zarządu: Marcin Rudnicki

Członek Zarządu: Piotr Majczak

 

 

Komisja Rewizyjna:

Antoni Kocela

Rafał Kruk

Grzegorz Kuś