ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Ogłaszamy konkurs na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala

Celem konkursu jest pokazanie kondycji gospodarczej i obyczajowej wsi na tle przemian, które nastąpiły w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku, utrwalenie nielicznych już śladów kultury chłopskiej oraz pokazanie stosunku przedstawicieli młodego pokolenia do przeszłości, ludzi, którzy z powodzeniem znajdują miejsce w obecnej rzeczywistości bądź tych, którzy nie potrafią się w niej odnaleźć.

Organizatorzy konkursu to: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu oraz stowarzyszenie Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Skład Jury:

  • Prof. dr hab. Stanisław Żak – historyk literatury,
  • Dr Janusz Detka – literaturoznawca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Jerzy Daniel – reportażysta, redaktor naczelny miesięcznika kulturalnego „Teraz”