ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Tysiąclecia zatrzymane w glinie

W sobotę 26 czerwca o godzinie 9.00 Członkowie Sekcji Historyczno – Eksploracyjnej Ośrodka Kulturalno – Historycznego „BELDONEK” Pałac Wielopolskich w Chrobrzu pojawili się w obecności archeologów w Niegosławicach gm. Złota.

Spotkanie miłośników historii spowodowała sensacyjna informacja przekazana do stowarzyszenia przez jednego z mieszkańców Niegosławic o przypadkowym odkryciu naczynia glinianego (przypuszczalnie urna zawierająca popioły ludzkie z przed 4500 lat) na jego posesji podczas prowadzenia prac gospodarskich.

W spotkaniu mającym na celu udokumentowanie wyjątkowego odkrycia uczestniczyli archeolodzy i przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Kielc.

Do licznej grupy goszczącej podczas odkrycia dołączył wyjątkowy gość, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, będący jednocześnie honorowym sołtysem Niegosławic – Adam Jarubas.Po wstępnych oględzinach stanowiska można stwierdzić, że jest to wielokulturowe cmentarzysko ciałopalne świadczące o ciągłości osadnictwa na tym terenie przez co najmniej 2000 lat.

Nie bez znaczenia dla tego wydarzenia był fakt, iż wiele ciekawych informacji pozyskaliśmy od licznie zgromadzonych mieszkańców miejscowości. Wszystkie uzyskane materiały zostały skrzętnie zanotowane i przekazane towarzyszącym nam archeologom.

.


Nasz Ośrodek zachęcony osiągniętym sukcesem, ma zamiar podjąć się w najbliższym czasie podobnym przedsięwzięciom z pomocą archeologów i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Kielc.

Sensacyjne odkrycie!

Archeolog Dariusz Greń trzyma amforę sprzed 7,5 tysiąca lat, którą przekazał jeden z miejscowych rolników, wskazując jednocześnie miejsce odkrycia. W najbliższym czasie będzie ono przebadane przez archeologów.

Kultura amfor kulistych to jedna z kultur neolitu z kręgu kultur naddunajskich