ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Pomiary Magnetyczne

Na stanowiskach archeologicznych postęp technologiczny zaowocował pojawieniem się :

kappametrów dla pomiaru właściwości magnetycznych gruntu oraz magnetometrów

protonowych dla obserwacji zmian pola magnetycznego.

Kappametry, ze względu na swój niewielki zasięg głębokościowy prospekcji ( ok. 0,3 m )

posłużyły do wykrycia obiektów archeologicznych niewidocznych w trakcie eksploracji

stanowisk w trudnych warunkach geologicznych – np.ciężkie gliniaste gleby.

Natomiast magnetometry protonowe sprawdziły się rejestrując anomalie w rozkładzie

natężenia pola magnetycznego wywołane obecnością większości obiektów

archeologicznych, szczególnie tych, w przypadku których źródłem anomalii jest

magnetyzacja szczątkowa jak np.pozostałości murów z cegły palonej, paleniska

czy skupiska ceramiki.
Poniżej nasi eksperci od magnetometrów w akcji :