ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info
slide

Interpretacja falogramów

Na pozytywne wyniki badań radarowych największy wpływ ma nie zastosowanie zaawansowanego technologicznie sprzętu ale umiejętne korzystanie z programów komputerowych do interpretacji i graficznej prezentacji rezultatów pomiarów. Niezmiernie ważne jest bardzo dobre rozpoznanie geologii stanowiska, gdyż posiadanie wiedzy o strukturze gleby pozwala na jednoznaczną interpretację wydzielonych na falogramach anomalii. Poniżej akademicki przykład obrobionego (filtracyjnie i…

slide

Anteny georadarowe

Jednym z najważniejszych zadań w prowadzonych georadarem badaniach jest dobór właściwych anten, z jakimi nasze urządzenie powinno pracować. Generalnie zasada jest taka, że im niższa częstotliwość sygnału tym większy zasięg głębokościowy prospekcji, ale mniejsza rozdzielczość, czyli możliwość dokładnego wydzielenia warstw i mniejsza szansa lokalizacji obiektów o niewielkich rozmiarach. Każda z firm produkujących georadary przystosowuje…

slide

Prospekcja z zastosowaniem wykrywaczy metali

Użycie wykrywaczy metali na stanowisku archeologicznym wzbudziło w środowisku naukowym burzliwą dyskusję, skrajne poglądy w tej dyskusji to, postulat o całkowitym zakazie. Jak zwykle prawda tkwi pośrodku a całkowita negacja ich przydatności wynikała głównie z niedokładnej znajomości możliwości pracy z tymi urządzeniami. Wykrywacze metali w badaniach geofizycznych są niezbędnym, jedynym szybkim i skutecznym narzędziem…

slide

Pomiary magnetyczne

Na stanowiskach archeologicznych postęp technologiczny zaowocował pojawieniem się : kappametrów dla pomiaru właściwości magnetycznych gruntu oraz magnetometrów protonowych dla obserwacji zmian pola magnetycznego. Kappametry, ze względu na swój niewielki zasięg głębokościowy prospekcji ( ok. 0,3 m ) posłużyły do wykrycia obiektów archeologicznych niewidocznych w trakcie eksploracji stanowisk w trudnych warunkach geologicznych – np. ciężkie…