ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Wesprzyj nas

Zachęcamy do wsparcia finansowego naszej działalności. Jesteśmy organizacją pozarządową, wpisaną do KRS pod numerem 0000345309. Oznacza to, że każda darowizna, której dokonacie może zostać odliczona od dochodu w zeznaniu PIT. Warunkiem możliwości odpisu jest wpisanie w tytule przelewu „darowizna na cele statutowe” i posiadanie dowodu wpłaty.

 

Nr konta bankowego:

75 8509 0002 2001 0002 3403 0001

(Bank Spółdzielczy w Pińczowie)

 

Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

ul. Parkowa 14

28-425 Chroberz

 

Wsparcie gotówkowe

W naszej siedzibie – pałacu Wielopolskich w Chrobrzu – prowadzimy zbiórkę publiczną  (zgłoszoną do MSWiA pod numerem 2016/3045/OR) z przeznaczeniem na utrzymanie, doposażenie i zakup eksponatów dla Ośrodka. Dobrowolne datki można wrzucać do skarbony stacjonarnej w pałacowym holu. Sprawozdania ze zbiórki znajdują się na portalu www.zbiorki.gov.

 

Członkowie wspierający

Istnieje także możliwość zostania członkiem wspierającym Beldonka. Członek wspierający to osoba lub instytucja (osoba prawna), która deklaruje się wspierać Stowarzyszenie organizacyjnie lub finansowo. Sposób wspierania Stowarzyszenia należy określić na etapie składania deklaracji. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu Członka. Członek wspierający nie ma praw wyborczych w Stowarzyszeniu (nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia). Deklaracja dla członków wspierających znajduje się tutaj.

 

Wsparcie rzeczowe

  • Eksponaty związane z regionem, stare książki, dokumenty itp. Przekazane przedmioty wzbogacą nasze wystawy Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia.
  • Sprzęt biurowy, komputerowy.
  • Materiały budowlane, wykończeniowe,wyposażenie wnętrz.

 

Wsparcie osobowe

Chcesz zdobyć doświadczenie przy organizacji imprez, obsłudze ruchu turystycznego, przygotowywaniu wystaw, konserwacji zbiorów? Zapraszamy do współpracy.