ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Rozrywki rodziny Wielopolskich z Chrobrza w świetle korespondencji prywatnej z lat 1875-1937

Tekst autorstwa pana Arkadiusza Toporskiego pochodzi z Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach r. 2013 tom 28, udostępniony dzięki uprzejmości pana dra hab. Roberta Kotowskiego, dyrektora muzeum.   Wielopolscy z Chrobrza należeli na przełomie XIX i XX wieku do elitarnego grona polskiej arystokracji rodowej. Ich majątek (Ordynacja Myszkowska) położony był na…

slide

Strachy prawdziwe

Bolesław Dobaj *) (tekst pochodzi z pierwszego zeszytu Znalezisk wydanego w 2009 roku)   * Bolesław Dobaj, mieszkaniec Chrobrza, poświęcił wiele czasu na zebranie licznych relacji o zjawiskach nadprzyrodzonych – duchach, demonach, różnych strachach i omamach. Zapewnia nas o ich autentyzmie, godnym zaufania pomimo niemożności ich udowodnienia. Szczególne wrażenie robi…

Aleksander Wielopolski

Odbył studia prawnicze i filozoficzne w Warszawie, Paryżu i w Getyndze. W czasie powstania listopadowego odbył, z ramienia Rządu Narodowego, misję dyplomatyczną do Londynu. W 1831 został wybrany posłem z powiatu grodzieńskiego na sejm powstańczy. W 1846, będąc pod wrażeniem okrucieństw do jakich dochodziło w Galicji, wystosował List szlachcica polskiego do ks. Metternicha, w którym postulował oparcie się Polski oImperium Rosyjskie przeciw Królestwu Prus i Cesarstwu…

Historia Chrobrza

Nazwa Chrobrza pochodzi od staropolskiego wyrazu „chrobry” co oznaczało dzielny. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1153 roku i jest zapisana w Kodeksie Dyplomatycznym Polski (Codex diplomaticus Poloniae) pod nazwą Chrober. Według kroniki Marcina Kromera osadę miał tu założyć Bolesław I Chrobry w 1019 lub 1020 roku po powrocie z…

slide

Wspomnienia z Chrobrza Marii Belina – Brzozowskiej

(Tekst Marii z Kaszowskich Belina – Brzozowskiej pochodzi z pierwszego zeszytu Znalezisk wydanego w 2009 roku) Niespodziewanym zrządzeniem losu, siedziała tu na kanapie Albusia. Cichym szeptem, jakby czekające na nią za firanką NKWD miało wnet zaciągnąć ją do gułagu. Zadała mi pytanie: „Co Ci mówi słowo Chroberz?”. Chroberz dla mnie, to…