ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Deklaracja członkowska online

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Data urodzenia (wymagane)

  Miejsce urodzenia

  Obywatelstwo

  Ulica, nr domu/mieszkania

  kod pocztowy i miejscowość

  PESEL

  Numer i seria dowodu osobistego

  wydany przez

  Telefon kontaktowy

  Adres email (wymagane)

  Grupa wiekowa

  osoba pełnoletniauczeń/studentosoba poniżej 16 latosoba powyżej 16 lat

  Gotowość czynnego udziału w organizacji naszych wydarzeń (wymagane)

  taknie

  Członkowie wprowadzający (wymagane)


  Wykształcenie

  Wykonywany zawód

  Miejsce pracy

  Umiejetności

  Doświadczenie w pracy w NGO