ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Prospekcja z zastosowaniem wykrywaczy metali

Użycie wykrywaczy metali na stanowisku archeologicznym wzbudziło w środowisku

naukowym burzliwą dyskusję, skrajne poglądy w tej dyskusji to, postulat o całkowitym

zakazie. Jak zwykle prawda tkwi pośrodku a całkowita negacja ich przydatności wynikała

głównie z niedokładnej znajomości możliwości pracy z tymi urządzeniami.

Wykrywacze metali w badaniach geofizycznych są niezbędnym, jedynym

szybkim i skutecznym narzędziem jeżeli zachodzi konieczność oczyszczenia

powierzchni badanego obszaru ze współczesnych obiektów metalowych,

które powodują znaczne anomalie w rozkładzie pola magnetycznego skutecznie

maskując głębsze warstwy.

Na wstępnym etapie prac zastosowanie tych urządzeń o niewielkim zasięgu

działania w żadnym stopniu nie zakłóca informacji o obiektach archeologicznych

w głębszych warstwach, tak więc nie powinniśmy bać się stosowania tych

urządzeń na tym etapie prospekcji.

W takich przypadkach zlokalizowane w warstwie zasypowej obiekty

metalowe wymuszają dokładniejszą eksplorację warstwy głębszej,

która w wielu przypadkach dostarcza informacji, których nigdy nie uzyskalibyśmy

(efekt maskowania)w zastanych na stanowisku pierwotnych warunkach.