ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Anteny georadarowe

Jednym z najważniejszych zadań w prowadzonych georadarem badaniach jest dobór

właściwych anten, z jakimi nasze urządzenie powinno pracować.

Generalnie zasada jest taka, że im niższa częstotliwość sygnału tym większy zasięg

głębokościowy prospekcji, ale mniejsza rozdzielczość, czyli możliwość dokładnego

wydzielenia warstw i mniejsza szansa lokalizacji obiektów o niewielkich rozmiarach.

Każda z firm produkujących georadary przystosowuje je do użycia z maksymalną

ilością anten w zależności od celów  prospekcji, rodzaju poszukiwanych obiektów,

warunków terenowych i budowy geologicznej.

Producent podaje charakterystyki anten , dla nas na przykładzie ZONDA przytoczę

dwa najbardziej interesujące parametry : rozdzielczość i zasięg głębokościowy.
antena 2 GHz – rozdzielczość: 6 do 10cm, zasięg: z =  1,5 do 2m
1,5 GHZ  ;             10 do 15 cm     ;    z =      2 do 3m
900 MHz  ;                20cm            ;    z =     3 do 5m
750 MHz  ;            15 do 20 cm     ;    z =    1,5 do 3 m
500 MHz  ;                 0,5 m           ;    z =      7 do 10 m
300 MHz  ;                  1 m             ;    z =     10 do 15 m
100 MHz  ;                  2 m             ;    z =     10 do 15 m
150-75-38 MHZ ;      1 do 4 m        ;    z =     7 do 30 m.
Jak widać na przykładzie poniżej anteny mają „słuszne” rozmiary i „ciągnięcie”

ich w trudnym terenie nie jest wcale łatwym zadaniem :

Komos