ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Interpretacja falogramów

Na pozytywne wyniki badań radarowych największy wpływ ma nie zastosowanie zaawansowanego

technologicznie sprzętu ale umiejętne korzystanie z programów komputerowych do

interpretacji i graficznej prezentacji rezultatów pomiarów.

Niezmiernie ważne jest bardzo dobre rozpoznanie geologii stanowiska, gdyż posiadanie

wiedzy o strukturze gleby pozwala na jednoznaczną interpretację wydzielonych na

falogramach anomalii.

Poniżej akademicki przykład obrobionego (filtracyjnie i kolorowo ) skanu z georadaru

(normalnie na laptopie w czasie pracy w terenie jest w odcieniach szarości)

wraz z przypisaniem mu odpowiednich warstw glebowych wykonanego profilu :

Dalsze przykłady szkoleniowe obrobionych skanów wykonane georadarem

ZOND 12e z odpowiednią anteną przypisaną do falogramu :
150-75-38 MHZ = profil złóż żwiru i piasku

100 MHZ = także profil złóż żwiru i piasku

300 MHZ = profil pustki

500 MHZ = profil dna jeziora wykonany z łodzi


750 MHz = profil warstw pod torami kolejowymi

900 MHz = przebieg rurociągów paliwowych

1500 MHz = zbrojenie w betonie

2000 MHz = depozyt w ścianie ceglanej

300 MHz ekranowaną pochodzą z moich zbiorów; są obrobione

specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi georadaru PRISM i wyskalowane w metrach.
Profil glebowy to glina, trochę iłu i piaseczki.
L-10-P

L-6-R


Jako przykład możliwości oprogramowania ten sam falogram przy zastosowaniu

innej gamy kolorów podczas filtracji skanu :
L-6-R w innych  kolorach

I co tu mamy ?

Komos