ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

115. rocznica śmierci Dygasińskiego

Dziś mija 115. rocznica śmierci Adolfa Dygasińskiego, pisarza, publicysty, pedagoga i krajoznawcy. Z tej okazji ukazało się wznowienie „Beldonka”, jednego z ważniejszych dzieł prozaika z Ponidzia, nazywanego polskim Kiplingiem.

Z okazji rocznicy, spotkaliśmy się w Niegosławicach, przy obelisku poświęconym Dygasińskiemu – przypominając „Beldonka”  – pierwszą polską powieść napisaną gwarą.  Wiązanki pod obeliskiem złożył marszałek  Adam Jarubas, przedstawiciele Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich,  Andrzej Dąbrowski – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, przedstawiciele władz powiatu i gminy, Anna Jałocha – sołtys wsi Niegosławice z reprezentantami mieszkańców, Rafał Kawiorski – reprezentant grona nauczycielskiego  i uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie oraz przedstawiciele naszego chroberskiego ośrodka. Pomysłodawcą wznowienia „Beldonka” jako świadectwa mowy naszych przodków był Adam Ochwanowski, który także poprowadził spotkanie.

Książka, która oprócz powieści zawiera kalendarium życia i twórczości Dygasińskiego, trafi do szkół i bibliotek w naszym regionie. Publikacja ukazała się dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

(fot. Sylwia Bętkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)