ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

135. rocznica śmierci Wielopolskiego

Za kilka dni minie 135 lat od śmierci fundatora chroberskiego pałacu. 30 grudnia 1877 w Dreźnie w wieku 74 lat zmarł Aleksander Wielopolski, wybitny polityk, margrabia Gonzaga Myszkowski. Trudno nazwać niecałe dwa lata rządów Wielopolskiego „erą”, jednak jego działania potwierdzają fakt, że był to „zbyt wcześnie narodzony” pozytywista. W czasach kiedy Polacy byli przesączeni ideami romantycznymi jego postawa była traktowana jako przejaw ignorancji i zdrady. Był osobą niezwykle wykształconą. Studiował nauki prawnicze i filozofię m.in. w Paryżu. Za młodu typowy zwolennik działań rewolucyjnych, biorący udział w powstaniu listopadowym, w którym miał pierwszą poważniejszą styczność ze światem polityki. Jednak dotkliwa porażka, brutalne represje wraz z masowym exodusem polskich elit – Wielką Emigracją doprowadziły do stopniowego odejścia Wielopolskiego od pierwotnych poglądów na sprawę Polską.

Zapraszamy do lektury tekstu o Aleksandrze Wielopolskim autorstwa Michała Bajdora.