ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Bal „Baśniowy Świat” w pałacu

Kilka dni temu gościliśmy przedszkolaków z Punktów Przedszkolnych z Chrobrza, Sokoliny, Skalbmierza, Cudzynowic i Dobiesławic. Dzieciaki od października 2009 uczestniczą w projekcie „Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota”.

Dzieci przebrane za m.in. biedronki, smerfy, jagódki, postacie baśniowe brały kolejno udział w prezentacjach punktów przedszkolnych. Każda grupa miał swoje 5 minut na taniec lub piosenkę. Po prezentacjach dzieci wspólnie bawiły się na sali balowej.

Bal został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Chrobrzu oraz Fundację „Elementarz”, która jest liderem ww. projektu, dzięku któremu przedszkolaki mają lepiej przygotować się do szkoły poprzez pełniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Oprócz zajęć przedszkolnych, dzieci były objęte edukacją logopedyczną oraz opieką psychologa. Projekt kierowany jest zarówno do dzieci, jak i ich rodziców włączanych w życie przedszkola, ze szczególnym nacisk położonym na wzrost roli ojców w opiece nad dziećmi.