ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Beldonek podsumował rok

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Beldonek-Pałac Wielopolskich w Chrobrzu podsumowało pierwszy rok swego istnienia i nakreśliło plany na przyszłość. Dokonania są imponujące, a plany jeszcze bardziej rozległe. Działalność Beldonka przynosi konkretne efekty. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Organizuje konkursy, prowadzi renowację zabytkowych figur, a jednocześnie stworzyło szanse pracy artystom plastykom, fotografikom i innym artystom.

Beldonek powiększa także zbiory Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia i staje się ważnym centrum życia kulturalnego nie tylko regionu. Fakt tworzenia panteonu rzeźb drewnianych upamiętniających dzieła literackie sprawił, że do Chrobrza zaczęły ściągać elity intelektualne, a odsłonięcie dzieła upamiętniającego „Wojaka Szwejka” Jaroslava Haška uczyniło ekspozycję międzynarodową. Oznaczać to może, że Beldonek zamierza wychodzić poza granice Polski.

Działalność nie ogranicza się tylko do Chrobrza. Beldonek inspiruje i współorganizuje wiele imprez w innych miejscowościach regionu świętokrzyskiego. Mowa o wystawach, koncertach, konkursach na reportaż czy przeglądach kapel i solistów, a nawet herodów.

Sam Chroberz stał się ważnym punktem na mapie kulturalnej, a przede wszystkim turystycznej województwa. Położenie w sercu Ponidzia sprawia, że przez tę miejscowość wiodą wszystkie ścieżki wędrówek pieszych, wypraw zmotoryzowanych czy też spływów kajakowych.