ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Beldonek ze Świętokrzyską Nagrodą Kultury

Podczas tegorocznej Inauguracji Roku Kulturalnego w Tokarni nasze stowarzyszenie Beldonek, w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa świętokrzyskiego,  otrzymało Świętokrzyską Nagrodę Kultury.

Nagroda co roku jest przyznawana przez Zarząd Województwa. Trafia do osób, instytucji, stowarzyszeń oraz zespołów za szczególne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochrony dziedzictwa narodowego. Laureatami tegorocznej Świętokrzyskiej Nagrody Kultury zostało 16 osób oraz instytucji.

W „Kuźni smaków” w Parku Etnograficznym w Tokarni 6 października nagrody laureatom  wręczyli:  marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz radny Sejmiku, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Grzegorz Świercz.

nk1

(foto: www.sejmik. kielce.pl)