ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Rozrywki rodziny Wielopolskich z Chrobrza w świetle korespondencji prywatnej z lat 1875-1937

Tekst autorstwa pana Arkadiusza Toporskiego pochodzi z Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach r. 2013 tom 28, udostępniony dzięki uprzejmości pana dra hab. Roberta Kotowskiego, dyrektora muzeum.   Wielopolscy z Chrobrza należeli na przełomie XIX i XX wieku do elitarnego grona polskiej arystokracji rodowej. Ich majątek (Ordynacja Myszkowska) położony był na…

slide

Strachy prawdziwe

Bolesław Dobaj *) (tekst pochodzi z pierwszego zeszytu Znalezisk wydanego w 2009 roku)   * Bolesław Dobaj, mieszkaniec Chrobrza, poświęcił wiele czasu na zebranie licznych relacji o zjawiskach nadprzyrodzonych – duchach, demonach, różnych strachach i omamach. Zapewnia nas o ich autentyzmie, godnym zaufania pomimo niemożności ich udowodnienia. Szczególne wrażenie robi…

slide

Interpretacja falogramów

Na pozytywne wyniki badań radarowych największy wpływ ma nie zastosowanie zaawansowanego technologicznie sprzętu ale umiejętne korzystanie z programów komputerowych do interpretacji i graficznej prezentacji rezultatów pomiarów. Niezmiernie ważne jest bardzo dobre rozpoznanie geologii stanowiska, gdyż posiadanie wiedzy o strukturze gleby pozwala na jednoznaczną interpretację wydzielonych na falogramach anomalii. Poniżej akademicki przykład obrobionego (filtracyjnie i…

slide

Anteny georadarowe

Jednym z najważniejszych zadań w prowadzonych georadarem badaniach jest dobór właściwych anten, z jakimi nasze urządzenie powinno pracować. Generalnie zasada jest taka, że im niższa częstotliwość sygnału tym większy zasięg głębokościowy prospekcji, ale mniejsza rozdzielczość, czyli możliwość dokładnego wydzielenia warstw i mniejsza szansa lokalizacji obiektów o niewielkich rozmiarach. Każda z firm produkujących georadary przystosowuje…

slide

Prospekcja z zastosowaniem wykrywaczy metali

Użycie wykrywaczy metali na stanowisku archeologicznym wzbudziło w środowisku naukowym burzliwą dyskusję, skrajne poglądy w tej dyskusji to, postulat o całkowitym zakazie. Jak zwykle prawda tkwi pośrodku a całkowita negacja ich przydatności wynikała głównie z niedokładnej znajomości możliwości pracy z tymi urządzeniami. Wykrywacze metali w badaniach geofizycznych są niezbędnym, jedynym szybkim i skutecznym narzędziem…