ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Chwile zebrane

Chwile zebrane – Rafał Mazurek

 

Redakcja i pomysł serii: Adam Ochwanowski

Szkic o autorze: Paweł Wawrecki

Wydawca:

Ośrodek Dziedzictwa i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu

Muzeum Wsi Kieleckiej

Muzeum Regionalne w Pińczowie

 

Copyright by Rafał Mazurek, 2009

ISBN 978-83-929242-1-0

Seria wydawnicza: Bibliotek BEZ PODZIAŁÓW

Druk: Zakład Poligraficzny STEMAG

Ilość stron: 36

Okładka miękka

Chwile Zebrane - Rafał Mazurek 2