ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Drobiazgi podróżne

Drobiazgi podróżne – Krzysztof Nurkowski

Redakcja i pomysł serii: Adam Ochwanowski

Szkic o autorze: Joanna Piasta – Siechowicz

Wydawca:

Ośrodek Dziedzictwa i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu

Muzeum Wsi Kieleckiej

Muzeum Regionalne w Pińczowie

Copyright by Krzysztof Nurkowski, 2009

ISBN 978-83-929242-4-1

Seria wydawnicza: Bibliotek BEZ PODZIAŁÓW

Druk: Zakład Poligraficzny STEMAG

Ilość stron: 28

Okładka miękka

Drobiazgi podróżne - Krzysztof Nurkowski 2