ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

I Konkurs na reportaż – zakończenie

11 października rozstrzygnięty został konkurs na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala. Celem konkursu było pokazanie kondycji gospodarczej i obyczajowej wsi na tle przemian, które nastąpiły w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku, utrwalenie nielicznych już śladów kultury chłopskiej oraz pokazanie stosunku przedstawicieli młodego pokolenia do przeszłości, ludzi, którzy z powodzeniem znajdują miejsce w obecnej rzeczywistości bądź tych, którzy nie potrafią się w niej odnaleźć.

Jury w składzie: prof. dr hab. Stanisław Żak – historyk literatury, dr Janusz Detka – literaturoznawca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Jerzy Daniel – reportażysta, redaktor naczelny miesięcznika kulturalnego „Teraz” wybrało 3 najlepsze reportaże spośród 28 prac z całej Polski. Dodatkowo, przyznano także 3 wyróżnienia.

Zakończenie konkursu odbędzie się 15 listopada o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 13. Podczas uroczystości odbędzie się promocja książkowego wydania wybranych reportaży pt. „Ni zaciszna, ni spokojna…”

Organizatorami konkursu byli: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.