ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

IV Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Zbyszka Nosala

Ogłaszamy czwartą edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Wszystkie nasze dzienne sprawy …”.

Patronat: Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski oraz Włodzimierz Badurak – burmistrz miasta i gminy Pińczów.

Organizatorzy: Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.

Prace można nadsyłać do końca sierpnia br. Szczegóły w regulaminie.