ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Konferencja UJK w Chrobrzu

5 grudnia 2015 w naszym ośrodku gościli uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą XX VERTINIANA „FUNDAMENTALNE KATEGORIE LUDZKIEGO POZNANIA” zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prelegentami byli naukowcy m.in. z Polski, Ukrainy i Rosji, a wśród poruszanych tematów były aktualne obecnie zagadnienia związane m.in. z formą, przyczynami i konsekwencjami współczesnej „wędrówki ludów”.

(na podstawie www.chroberz.info, foto: Ewa Nowak)