ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Kongres Regionalistów – fotografie i film

Na sobotnie obrady IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury przybyło prawie 30 regionalistów z całej Polski. Gości przywitaliśmy po staropolsku – chlebem i solą a przygrywała pińczowska kapela Macieja Sobonia „Ponidzie”. Chroberska grupa zajmowała się tematem „Mateczniki małych ojczyzn”, a nasz region reprezentowali: Andrzej Dziubiński, Bożena Szatkowska-Mostek oraz Grażyna Kossakowska. Po zakończeniu obrad goście udali się do Kielc, na przegląd muzycznych zespołów folklorystycznych ziemi świętokrzyskiej.