ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Kongres Regionalistów w Chrobrzu

W sobotę 25 września o godzinie 10 w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu (sala biblioteczna) rozpoczną się obrady grupy uczestników IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury.

W piątek prawie 200 regionalistów z całego kraju przyjedzie do Kielc, by uczestniczyć w IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury. W sobotę w dziesięciu miejscach na terenie naszego województwa odbędą się spotkania zespołów problemowych.

Grupa w Chrobrzu zajmować się będzie tematem „Mateczniki małych ojczyzn”, a spotkanie rozpocznie prelekcja pińczowskiego historyka Andrzeja Dziubińskiego oraz otwarcie wystawy pn. „Powstanie Styczniowe i motywy patriotyczne na archiwalnych pocztówkach” z kolekcji Izabelli i Stanisława Śliwów z Wodzisławia. Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w spotkaniu. Kongres towarzystw kultury odbywa się w naszym województwie w dniach od 24 do 26 września. Patronuje mu marszałek województwa.