ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Konkurs na film z „komórki”

Konkurs rozstrzygnięty. Poniżej wyciąg z protokołu.

Komisja konkursowa w składzie: Teresa Orlikowska, Edyta Ruszkowska, Andrzej Kozieja w konkursie na film nakręcony telefonem komórkowym pod hasłem „Moje miejsce mnie kręci, ja kręcę moje miejsce” przyznała trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

– w kategorii dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów nagrodę specjalną otrzymał Rafał Śliwiński,

– w kategorii dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych dwie równorzędne nagrody specjalne otrzymali: Grzegorz Kaczmarczyk oraz Paweł Jóźwik.

Pozostałe zgłoszone do konkursu filmy autorstwa Urszuli Szrek i Urszuli Bąk nagrodzono dyplomami honorowymi za udział w konkursie.

Więcej informacji: www.ziemowit-kielce.pl lub tel. 41 345 20 63.

 

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Instytut Filologii Polskiej – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ośrodek Kulturalno – Historyczny „Beldonek” – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, Ośrodek Kultury „Ziemowit” – filia DK „Zameczek” w Kielcach, Kino”Moskwa” w Kielcach, ogłaszają konkurs na FILM Z KOMÓRKI pod hasłem „MOJE MIEJSCE MNIE KRĘCI, JA KRĘCĘ MOJE MIEJSCE”.

Regulamin konkursu

Organizatorzy konkursu oczekują na filmy traktujące o miejscach, ludziach i zdarzeniach szczególnie bliskich bądź ważnych dla autorów filmów. Dom, rodzina, podwórko, ulica, szkoła, dziadkowie, rodzice, przyjaciele, sympatie, zwyczaje, obyczaje, obrzędy, uroczystości rodzinne itp. to atrakcyjne tematy, które przełożone na język filmu mogą opowiedzieć potencjalnym widzom o wrażliwości, zainteresowaniach, spostrzeżeniach, opiniach a także niepokojach pokolenia dojrzewającego na przełomie XX i XXI wieku. Organizatorom szczególnie zależy na otwartości i szczerości filmowej wypowiedzi.

W konkursie mogą brać udział filmowcy – amatorzy.

Do konkursu zgłaszać należy filmy nakręcone telefonem komórkowym.

Maksymalny czas trwania konkursowego obrazu – 3 minuty.

Prace konkursowe w formacie DVD, nagrane na płycie kompaktowej należy składać lub wysyłać do Ośrodka Kultury „ZIEMOWIT” ( ul. Mieszka I 79, 25 – 342 Kielce ).

Termin przysyłania bądź dostarczania prac upływa 15 października 2010 roku.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
– dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów,
– młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.

Autor powinien dostarczyć wraz z filmem opatrzone własnoręcznym podpisem zgłoszenie o następującej treści: Ja (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego) oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonego do konkursu filmu i posiadam do niego wszystkie prawa. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu i projekcja nagrodzonych filmów odbędzie się w październiku 2010 roku w kinie „Moskwa” w Kielcach. Organizatorzy poinformują laureatów o dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu drogą pocztową.

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci sprzętu RTV a nagrodzone i wyróżnione filmy prezentowane będą na stronach internetowych organizatorów.

Filmy oceniać będzie profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje o konkursie znaleźć można na stronie internetowej www.ziemowit-kielce.pl lub pod numerem tel. 41 345 20 63.