ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Ośrodka Kulturalno-Historycznego BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu uprzejmie informuje, iż 4 września 2011 (niedziela) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się o godz. 13 w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. W przypadku braku quorum, drugi termin odbędzie się o godz. 14.

Proponowany porządek obrad: Powołanie do życia nowych sekcji Stowarzyszenia, Wprowadzenie zmian w statucie i ich zatwierdzenie, Wolne wnioski, interpelacje, informacje.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku uiszczania składek członkowskich. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto Ośrodka (nr 75 8509 0002 2001 0002 3403 0001) lub w gotówce w siedzibie Ośrodka.