ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Niegosławice zapraszają!

Kolejne Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy odbędzie się w Niegosławicach.  Jest to uroczystość upamiętniająca dwóch legendarnych muzyków ludowych z Ponidzia zorganizowana w formie rodzinnego pikniku z atrakcjami dla najmłodszych i dorosłych.  Święto to okazja do spotkań kapel i solistów z całego województwa  świętokrzyskiego. Impreza odbywa się po raz dziewiąty, wcześniej 2 przeglądy kapel odbyły się w Chrobrzu, więc jest to już jedenasta edycja naszego wspólnego muzykowania.  

Impreza odbędzie się 7 lipca 2019 roku na placu przy OSP w Niegosławicach (gm. Złota). Zaczynamy o godz .14:30.

Zespoły wystąpią w następującej kolejności:

Kapela Adama Kocerby „Działoszacy”

Kapela „Małopolanie” Kazika Lędźwy

Kapela „Włoszczowskie Muzykanty”

Kapela Czesława Wojsława

Kapela „Swoje Chłopy” z Podłęża

Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy

Kapela  „Olbryszanie”

Zespół śpiewaczy  „Złocowianki”

Kapela Maćka Sobonia  „Ponidzie”

Imprezę poprowadzą: Wit Chamera i Adam Ochwanowski.

Atrakcje dla dzieci – zjeżdżalnia, trampoliny, wata cukrowa, lody, konkursy itp.
Dla dorosłych – pełny wyszynk

Od godz. 20.00 – zabawa taneczna pod gwiazdami

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Wstęp wolny!

Patronat Honorowy:

1. Krystian Jarubas – Poseł na Sejm RP

2. Czesław Siekierski

3. Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

4. Grzegorz Dziubek – Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa

5. Zbigniew Kierkowski – Starosta Powiatu Pińczowskiego

Sponsorzy:

Bank Spółdzielczy w Pińczowie

Dolina Nidy SA

Polskie Składy Budowlane

Kopalnia Gipsu Leszcze SA

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

KARABELA CK Sp. z o.o.  

FABET SA Kielce

ZMK SAS Spółka z o.o.

DZIEKAN – maszyny rolnicze

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pińczowie

AGROPOLE Władysław Podraza

Piotr i Wojciech Bryła

Ryszard Cham

Bożena i Sławomir Firkowie

Renata i Jacek Firkowie

Lucyna i Włodzimierz Grzędowie

Halina i Piotr Różalscy

Urszula Salwierak

Krzysztof Samek

Tomasz Szczęsny

Bogusław Sakwa

Organizatorzy:

1. Tadeusz Sułek – wójt gminy Złota

2. Adam Jarubas   – Eurodeputowany i Honorowy Sołtys Niegosławic

3. Sołtys i Rada Sołecka Niegosławic

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach

5. Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK  Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

6. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury