ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Niegosławice znów zabrzmiały na ludowo

Już po raz szósty w Niegosławicach wystąpili muzycy ludowi z Ponidzia. Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy odbywa się w rodzinnej wsi Adolfa Dygasińskiego, piewcy Ponidzia. W tej miejscowości urodził się też Kazik Krawczyk, jeden z patronów święta, legendarny muzyk ludowy, wirtuoz akordeonu, który miał ogromne zasługi w edukacji muzycznej lokalnej młodzieży. Drugi patron imprezy, Stasiu Mucha, znany jako pierwszy skrzypek Ponidzia, 74 lata swego życia poświęcił grze na skrzypcach. Oprócz nagrań pozostawił po sobie wiele notatek i pamiętników.

Tego roku na scenie w Niegosławicach zaprezentowali się: Waldemar Nowak – akordeonista, kapela Swoje Chłopy z Podłęża, kapela Olbryszanie, kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, kapela Działoszacy Adama Kocerby, kapela Jędrzej z Potoka, kapela Małopolanie z Książa Wielkiego, Zespół śpiewaczy Moskorzewianie, Kapela Czesława Wojsława z Jędrzejowa oraz Kapela Ponidzie Maćka Sobonia.

Jak do roku, oprócz muzyki było też sporo atrakcji dla najmłodszych: zjeżdżalnia, trampoliny i wiele konkursów, nie tylko dla najmłodszych. Zabawnym wydarzeniem okazały się zawody w przeciąganiu liny sponsorzy i patroni imprezy kontra „reszta świata”. Tę konkurencję wygrała publiczność.

Imprezę poprowadzili Agata Jackiewicz i Adam Ochwanowski.

Uroczystość patronatem objęli: Mirosław Pawlak – Prezes ZW Związku OSP RP, Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski, Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski oraz Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Organizatorami Święta byli: Adam Jarubas – Honorowy Sołtys Niegosławic, Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, Sołtys oraz Rada Sołecka Niegosławic, Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i patronom, bez których pomocy Święto nie mogłoby się odbyć.

sponsorzy2016