ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Opowieść o krzyżu harcerskim

Opowieść o krzyżu harcerskim – Ryszard Miernik

Redakcja: Adam Ochwanowski

Skład, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Copyright by Ryszard Miernik

Druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego

Wydawca:

Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Karczówka – Klasztor

PWH Ponidzie PRESS

Seria wydawnicza BEZ PODZIAŁÓW

ISBN: 978-83-61089-20-9

Ilość stron: 88

Okładka miękka

 

 

Opowieść o Krzyżu Harcerskim - Jerzy Miernik 2