ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Ośrodek Kulturalno-Historyczny w Chrobrzu otrzymał imię Beldonka

Ośrodek stowarzyszenia kulturalno-historycznego w Chrobrzu otrzymał imię Beldonka

Prezentacje fotografii Ponidzia, obrazów „Błaznów” Michała Imosy i tomiku wierszy Adama Ochwanowskiego to imprezy, które towarzyszyły w niedzielę nadaniu imienia Beldonka ośrodkowi stowarzyszenia kulturalno-historycznego w Chrobrzu. Beldonek to wiejski włóczęga, tytułowy bohater utworu Adolfa Dygasińskiego – pisarza z Niegosławic koło Pińczowa – który stał się patronem środowiska skupionego wokół chroberskiego Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia. Siedzibą ośrodka i zawiązanego przy nim stowarzyszenia jest dawny pałac rodziny Wielopolskich – powiedział poeta Adam Ochwanowski, pomysłodawca i animator działań kulturalnych na Ponidziu.fot. lilka, pinczow.com

Jak oznajmił, w placówce funkcjonuje od roku klub entuzjastów fotografowania, który w „Galerii Bezdomnej” wystawił plon pleneru zdjęciowego „W krainie Beldonka 2009”, zorganizowanego dla uczczenia 170. rocznicy urodzin Dygasińskiego (1839-1902). Placówka prezentuje również historię Ponidzia i promuje dorobek jego współczesnych twórców – plastyków, muzyków i pisarzy.


fot. Piotr Młynek, pinczow.org

W tegorocznych planach ośrodka jest zorganizowanie m.in.: pleneru rzeźby w drewnie, spotkania z piosenką Wojtka Belona, przeglądu kapel i śpiewaków ludowych, majowych śpiewów pieśni Maryjnych przy kapliczkach, festynów rodzinnych oraz wakacyjnego obozu artystycznego dla uzdolnionej młodzieży. Zaplanowano też lekcje historii regionu dla nastolatków, warsztaty literackie, wydanie arkuszy debiutów poetyckich, a także przegląd grup kolędniczych.

Z inicjatywy Ochwanowskiego – autora cyklu poetyckiego „12 gniewnych błaznów” oraz Imosy – twórcy obrazów dedykowanych błaznom, uczestnicy niedzielnej uroczystości zaproponowali ustanowienie 29 lutego Światowym Dniem Szacunku i Sympatii dla Sztuki Cyrkowej.

Jak napisano w specjalnej rezolucji, „jeśli nawet przyjmiemy – jak chcą niektórzy krytycy – że cyrk jest kwintesencją kiczu, to godzi się przypomnieć, że kicz jest +sztuką szczęścia+. Cyrk przynosi zatem i upowszechnia szczęście” – podkreślili sygnatariusze apelu, który ma być przypomniany za cztery lata.

Znakiem rozpoznawczym członków chroberskiego stowarzyszenia jest zielono-błękitny szalik z szarymi frędzlami. W przeciwieństwie do szalikowców ze stadionów, tych noszących szaliki spod znaku Beldonka ma cechować wysoka kultura, odwołująca się m.in. do tradycji ludowych.

W planach samorządu woj. świętokrzyskiego jest przejęcie od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabytkowego pałacu rodziny Wielopolskich w Chrobrzu i przekształcenie znajdującego się tam Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w oddział Muzeum Wsi Kieleckiej.

Eklektyczny pałac w Chrobrzu – znany jako Odolany z filmowej adaptacji „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – zbudował w 1850 roku Aleksander hr. Wielopolski, według planów Henryka Marconiego. Dawną rezydencję otacza rozległy park z okazałym platanem i ponad 350-letnią lipą. Po II wojnie budowla służyła szkole rolniczej, która ma obecnie inną siedzibę.

/Polska Agencja Prasowa/