ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Plener Miniatury Plastycznej

Przez tydzień Chroberz gościł plastyków z całej Polski. Okazją do artystycznego spotkania był plener malarski „W krainie łagodności…”, dedykowany postaci pińczowskiego malarza Dzidka Duraczyńskiego. Organizatorem było Ośrodek Kulturalno- Historyczny „Beldonek”.

Założeniem pleneru było uwiecznienie na miniaturach także ponidziańskich świątków, kapliczek i przydrożnych figurek. W plenerze uczestniczyli : Jacek Ożóg z Krakowa, Dariusz Stelmach z Radomia, Ewa Stawiarska z Ciszycy Dolnej, Maria Bobrowska z Tarnobrzega, Nela Nelip z Katowic, Eleonora Diener – Czuba z Ożarowa, Andrzej Kozera i Paweł Kisielewski z Pińczowa, Zbigniew Porębski z Kielc, Małgorzata Jackowska z Sandomierza, Lucyna Gozdek i Norbert Palmer ze Staszowa i Michał Imosa z Nowego Folwarku. Komisarzem honorowym pleneru był marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas , zaś komisarzem funkcyjnym – Andrzej Kozera, artysta plastyk z Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Powstałe prace zdobią już wnętrza Pałacu Wielopolskich i stały się formą kolejnego apelu o ratowanie bezcennych zabytków, czyli wiekowych i unikatowych kapliczek i figur przydrożnych. Obecnie, staraniem władz samorządowych Pińczowa , trwa renowacja figur w Młodzawach. Być może uda się pozyskać sponsorów skłonnych wyłożyć środki na renowację kolejnych obiektów.

Wśród gości, którzy obejrzeli efekty pleneru byli marszałek Adam Jarubas, wójt gminy Złota Tadeusz Sułek oraz profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego. Goście wspólnie podkreślali, że Chroberz stał się mekką artystów oraz naukowców, przez co to pozytywnie emanuje na kraj promując nasz region.

Członkowie Honorowi i Sponsorzy: Czesław Siekierski – Eurodeputowany, Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski, Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Józef Dąbek – Prezes Zarządu Kopalni Wapienia „Morawica” S.A., Jakub Madej – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie, Jacek Koźlecki – Prezes Zarządu „Dolina Nidy” Sp. z o.o., Leszek Irla – Prezes Zarządu Kopalni Gipsu Leszcze S.A., Ireneusz Janik – Prezes Zarządu FABET S.A. Kielce.

(Na podstawie: Echo Dnia, Serwis Chroberz.info)