ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Podsumowanie konkursów „A to Polska właśnie…”

W styczniu bieżącego roku Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, po raz piąty ogłosił ogólnopolski konkurs na reportaż im. Zbyszka Nosala.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „A to Polska właśnie…”.  Patron konkursu był wybitnym przedstawicielem literatury faktu, która w województwie świętokrzyskim ma chlubne tradycje, choćby ze względu na funkcjonującą w przeszłości kielecką szkołę reportażu.

Dodatkowo, pod tym samym hasłem, nasz ośrodek ogłosił Ogólnopolski Konkurs na Wiersz im. Ryśka Miernika – poety, prozaika, rzeźbiarza, regionalisty, animatora życia kulturalno – literackiego w Kielcach i regionie świętokrzyskim, współtwórcy grupy poetyckiej „Ponidzie”.

Oba konkursy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Nadesłano ponad 50 reportaży, które oceniało jury w składzie: red. Jerzy Daniel, prof. Stanisław Żak oraz prof. Janusz Detka. Na konkurs poetycki wpłynęło ponad 300 wierszy z Polski i z zagranicy, te były oceniane przez Janusza Drzewuckiego, Adama Ochwanowskiego oraz Adama Ziemianina.

Nagrody w konkursach zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz rodzinę Ryśka Miernika, patrona konkursu poetyckiego.

Uroczyste podsumowanie konkursów oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 18 listopada 2017 roku o godz. 14  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13. Uroczystość połączona będzie z promocją publikacji książkowej nagrodzonych i wyróżnionych prac z obu konkursów. Serdecznie zapraszamy laureatów i uczestników konkursów oraz wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu.