ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Powstaje koncepcja architektoniczna Centrum Edukacji Archeologicznej

W związku z powstającym planem zagospodarowania chroberskich obiektów na potrzeby utworzenia Europejskiego Centrum Edukacji Archeologicznej w Chrobrzu gościły u nas projektantki z Warszawy. Ewa Rudnicka, architekt, siostra archeologa Marcina Rudnickiego, zajmuje się rewitalizacją obiektów oraz edukacją kulturalną, współpracuje z miastem stołecznym przy realizacji programów architektonicznych, w ramach projektów doskonalenia zawodowego ściąga do Polski architektów z zagranicy. Towarzyszyła jej Marta Smorowska, architekt wnętrz. Panie oglądały budynek pałacu, internaty szkolne oraz teren parku przypałacowego.

W sprawie centrum Edukacji Archeologicznej kilka miesięcy temu odbyło się w Chrobrzu spotkanie marszałka województwa Adama Jarubasa z władzami Uniwersytetu Warszawskiego. Pojawił się pomysł, aby w miejscu, w którym krzyżują się ślady różnych kultur, w tym Celtów, zbudować coś na wzór parków kulturowych funkcjonujących w Europie. Tym bardziej że – jak twierdzą naukowcy – tereny na południu województwa, w rejonie Złotej, wciąż kryją wiele skarbów.

Na centrum składałyby się m.in. stanowiska archeologii doświadczalnej, sale ekspozycyjne, w których prezentowane byłyby znaleziska, ośrodek prowadziłby też działalność edukacyjną.