ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Powstanie Styczniowe i motywy patriotyczne na archiwalnych pocztówkach

Na najbliższą niedzielę przypada 154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas działań powstańczych w latach 1863-64 stoczono prawie 1200 bitew i potyczek z rosyjskim zaborcą. Było to największe polskie powstanie popierane przez międzynarodową opinię publiczną. Na naszym terenie odbyły się bitwy pod Chrobrzem oraz pod Grochowiskami, a w chroberskim pałacu zatrzymał się jeden z dyktatorów powstania, generał Marian Langiewicz.

Ośrodek Kulturalno-Historyczny „Beldonek” zaprasza do Chrobrza na wystawę pn. „Powstanie Styczniowe i motywy patriotyczne na archiwalnych pocztówkach”.

Wystawę można oglądać od 21 stycznia do końca marca br. w części bibliotecznej Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14.

Zapraszamy.