ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Rekordowe zainteresowanie konkursem poetyckim

31 maja upłynął termin nadsyłania prac na nasz konkurs poetycki pod hasłem „A to Polska właśnie…”. Patronem konkursu jest zmarły w 2011 roku świętokrzyski poeta i prozaik Ryszard Miernik, jeden z założycieli grupy literackiej Ponidzie.

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony twórców. Jurorzy (Janusz Drzewucki, Adam Ochwanowski oraz Adam Ziemianin) muszą zapoznać się z prawie 300 pracami nie tylko z Polski ale i z zagranicy, m.in. z Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Część nagród konkursowych ufundowała rodzina patrona – Koleta Miernik – wnuczka oraz Zbigniew Miernik – syn.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych przez jury utworów nastąpi w październiku bieżącego roku. O terminie poinformujemy laureatów i uczestników konkursu drogą pocztową bądź mailową.

Organizatorami konkursu jest marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac
Wielopolskich w Chrobrzu. Patronem medialnym wydarzenia jest e–tygodnik literacki PISARZE.PL.