ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Reportaże czekają na ocenę

30 czerwca upłynął termin nadsyłania prac na ogólnopolski konkurs na reportaż im. Zbyszka Nosala pod hasłem „A to Polska właśnie…”. 

Na konkurs wpłynęło ponad 50 prac z całej Polski. Rozstrzygnięcie, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych przez jury utworów nastąpi w październiku bieżącego roku. O terminie poinformujemy laureatów i uczestników konkursu drogą pocztową bądź mailową.

Organizatorami konkursu jest marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. Patronem medialnym wydarzenia jest e–tygodnik literacki PISARZE.PL.