ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Sensacyjne odkrycia w Niegosławicach

26 czerwca członkowie Sekcji Historyczno – Eksploracyjnej Ośrodka Kulturalno – Historycznego „BELDONEK” Pałac Wielopolskich w Chrobrzu pojawili się w obecności archeologów w Niegosławicach gm. Złota. Spotkanie miłośników historii spowodowała sensacyjna informacja przekazana do stowarzyszenia przez jednego z mieszkańców Niegosławic o przypadkowym odkryciu naczynia glinianego (przypuszczalnie urna zawierająca popioły ludzkie z przed 4500 lat) na jego posesji podczas prowadzenia prac gospodarskich.

W spotkaniu mającym na celu udokumentowanie wyjątkowego odkrycia uczestniczyli archeolodzy i przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Kielc. Do licznej grupy goszczącej podczas odkrycia dołączył wyjątkowy gość, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, będący jednocześnie honorowym sołtysem Niegosławic – Adam Jarubas.

Po wstępnych oględzinach stanowiska można stwierdzić, że jest to wielokulturowe cmentarzysko ciałopalne świadczące o ciągłości osadnictwa na tym terenie przez co najmniej 2000 lat.

To nie koniec sensacji w Niegosławicach. Jeden z miejscowych rolników przekazał archeologom naczynie gliniane, które okazało się być neolityczną amforą kulistą! Wskazane przez rolnika miejsce odkrycia w najbliższym czasie będzie przebadane przez archeologów.

Nie bez znaczenia dla tego wydarzenia był fakt, iż wiele ciekawych informacji pozyskaliśmy od licznie zgromadzonych mieszkańców miejscowości. Wszystkie uzyskane materiały zostały skrzętnie zanotowane i przekazane towarzyszącym nam archeologom. Nasz ośrodek zachęcony osiągniętym sukcesem, ma zamiar podjąć się w najbliższym czasie podobnym przedsięwzięciom z pomocą archeologów i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Kielc.