ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Spływ kajakowy im. Adolfa Dygasińskiego

Ośrodek Kulturalno – Historyczny Beldonek ( Pałac Wielopolskich ) w Chrobrzu, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Pińczowski Jan Moskwa, Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak organizują w najbliższą sobotę spływ kajakowy rzeką Nidą. Weźmie w nim udział pierwszy „garnitur” władz naszego województwa z Panią Wojewodą oraz Marszałkiem na czele. Zakończenie spływu przewidziano w Chrobrzu.

Szczegółowy plan spływu:

23.VI. br.- sobota

godz. 10.00 – zbiórka pod Pałacem Wielopolskich w Chrobrzu
10.10 – wyjazd do Niegosławic (4 km)
10.20 – złożenie kwiatów pod obeliskiem A. Dygasińskiego w Niegosławicach (110 rocznica śmierci pisarza, który urodził się w Niegosławicach)
10.30 – wyjazd do Pińczowa (19 km)
11.15 – start spływu
W połowie trasy spływu postój na ognisko z kiełbaskami w Krzyżanowicach
15.30 – przypuszczalne dotarcie do chroberskiej przystani
16.00 – przed Pałacem Wielopolskich – posiłek wodniacki przy swojskiej muzyce

Komandor Honorowy spływu – Adam Jarubas

Komandor funkcyjny – Stanisław Steckiewicz

Organizatorzy: Adam Jarubas – Marszałek Woj. Święt., Jan Moskwa – starosta pińczowski, Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Ośrodek Kulturalno – Historyczny Beldonek (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu.