ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Sprzątanie Nidy – Chroberz – Nowy Korczyn

W ramach wrześniowego Wielkiego Sprzątania Świata w dniach 17 i 18 września buski Oddział PTTK oraz działający przy nim Klub Wodny „Nida” zapraszają do udziału w „Sprzątaniu Nidy”.

Zapraszamy wszystkich chętnych wodniaków umiejących pływać, z dobrą znajomością technik manewrowania kajakiem. Specyfika tego spływu polega na tym, że w kajaku dwuosobowym siedzi tylko jedna osoba. „Pasażerami” kajaków będą worki ze śmieciami. Akcja bowiem polega na zbieraniu z koryta rzeki (i częściowo jej brzegów) wszelkiego „materiału obcego oraz XX i XXI wiecznych zdobyczy cywilizacji” tj. puszek, butelek, plastikowych reklamówek i innych śmieci, które najczęściej gromadzą się w zakolach, wykrotach i w trzcinach przybrzeżnych.

W 2009 roku (czyli w pierwszym roku przeprowadzenia akcji), ze względu na ogrom pracy na wodzie, czyli potężną ilość śmieci w rzece skrócono trasę spływu. W tym roku czyścić będziemy odcinek Nidy z Chrobrza do Nowego Korczyna. Sobotni odcinek z Chrobrza do Wiślicy rozpocznie się szkoleniem uczestników zorganizowanym przez Oddział, natomiast członkowie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach Joanna Przybylska i Roman Maniarski w formie pokazu multimedialnego przeprowadzą kurs rozpoznawania ptaków najczęściej spotykanych na obszarze Natura 2000 „Dolina Nidy”. Szkolenie i kurs odbędzie się w sobotę o godz. 9.00 w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia – Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, który jest jednocześnie partnerem akcji. Wszyscy uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Tematy szkolenia:

1. Bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000: Dolina Nidy i Ostoja Nidziańska – 30 minut

2. Co można zaobserwować płynąc kajakiem po Nidzie? – 30 minut

<p?potem wodniacy=”” wsiadają=”” do=”” kajaków=”” i=”” po=”” całodziennym=”” sprzątaniu=”” dopływają=”” wiślicy.=”” drugiego=”” dnia=”” akcji=”” będzie=”” sprzątany=”” odcinek=”” z=”” wiślicy=”” nowego=”” korczyna,=”” gdzie=”” obok=”” stanicy=”” kajakowej=”” należącej=”” buskiego=”” pttk=”” nastąpi=”” oficjalne=”” zakończenie=”” akcji.=”” odbiór=”” worków=”” ze=”” śmieciami=”” zapewnią=”” służby=”” komunalne=”” gmin:=”” złota,=”” wiślica,=”” nowy=”” korczyn.<=”” p=””>

Oddział PTTK w Busku-Zdroju oraz działający przy nim Klub Wodny „Nida” zapraszają do udziału w tej akcji wszystkich chętnych a także osoby, które chciałyby uczestniczyć w akcji sprzątając brzegi rzeki lub w inny sposób włączyć się do tej inicjatywy.

Jeśli ktoś nie zdąży wziąć udziału w sobotę, może przyłączyć się w niedzielę. Bliższe informacje i zgłoszenia przyjmowane są e-mailem ( pttkbusko@gmail.com) lub telefonicznie (507 552 379). W miarę możliwości zapewniamy przewóz na miejsce rozpoczęcia i zakończenia spływu.