ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej wraca do Niegosławic

Zapraszamy na VIII Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy w Niegosławicach.  Jest to uroczystość upamiętniająca dwóch legendarnych muzyków ludowych z Ponidzia zorganizowana w formie rodzinnego pikniku z atrakcjami dla najmłodszych i dorosłych.  Święto to okazja do spotkań kapel i solistów z całego województwa  świętokrzyskiego. Impreza odbywa się po raz ósmy, wcześniej 2 przeglądy kapel odbyły się w Chrobrzu, więc jest to już dziesiąta edycja naszego wspólnego muzykowania.  

Impreza odbędzie się 22 lipca 2018 roku o godz. 14:30 na placu przy OSP w Niegosławicach (gm. Złota).

Zespoły wystąpią w następującej kolejności:

– Kapela Działoszacy Adama Kocerby
– Zespół śpiewaczy Złocowianki
– Waldemar Nowak – akordeonista

– Kapela Świętokrzyska
– Zespół śpiewaczy Korytniczanki
– Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy
– Kapela Czesława Wojsława
– Kapela Edwarda Goli

– Włoszczowska Kapela Powiatowa
– Kapela Olbryszanie
– Kapela Ponidzie Maćka Sobonia

Imprezę poprowadzą: Wit Chamera i Adam Ochwanowski.

 

Atrakcje dla dzieci – zjeżdżalnia, trampoliny, wata cukrowa, lody, konkursy itp.
Dla dorosłych – pełny wyszynk

Od godz. 20.00 – zabawa taneczna pod gwiazdami

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Wstęp wolny!

Uroczystość patronatem objęli: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krystian Jarubas – Poseł na Sejm RP, Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Grzegorz Dziubek – Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa, Michał Godowski – Starosta Kielecki,  Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski, Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski oraz Jerzy Suliga – Starosta Włoszczowski.

Organizatorami Święta są: Adam Jarubas – Honorowy Sołtys Niegosławic, Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Sołtys oraz Rada Sołecka Niegosławic, Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach oraz Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. 

 

Tegoroczny plakat do pobrania:

plakat2018_krzywe

Plik JPG:

 

Poprzednie edycje Święta Pieśni:

Pińczów zabrzmiał na ludowo

Niegosławice znów zabrzmiały na ludowo

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/8146020,udane-swieto-piesni-i-muzyki-swietokrzyskiej-imienia-kazia-krawczyka-i-stasia-muchy-w-niegoslawicach-zdjecia,id,t.html