ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Trwa remont pałacu

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont wybranych zewnętrznych elementów pałacu to dwa zadania remontowe realizowane w naszym ośrodku. 600 tysięcy złotych na ww. cele pochodzi z dotacji Ministerstwa Finansów.

Wymiana pokrycia dachu z blachy cynkowej na blachę tytanowo-cynkową na budynku pałacu realizowana jest przez Zakład Remontowo – Budowlany Andrzeja Olesińskiego z Wolicy. Blacha tytanowo-cynkowa to materiał do wszelkich prac blacharskich w technice rąbkowej i lutowania. Tworząca się pod wpływem czynników atmosferycznych naturalna patyna, chroni materiał i czyni zbędnymi jakąkolwiek konserwację i pielęgnację.

Remont i konserwacja niektórych elementów pałacu(uzupełnienie tynków, przemurowanie części murów, wymiana lub konserwacja elementów kamiennych, mycie, odsalanie, uzupełnianie ubytków, hydrofobizacja kamienia, izolacja) obejmuje części pałacu „wystające” z głównej bryły budynku, czyli taras od strony ogrodu, wejścia boczne oraz taras nad wejściem głównym. Prace te realizuje Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AKCES” inż. Zbigniew Czubaj z Warszawy.

W tym roku planowane jest także przygotowanie dokumentacji pod remont elewacji pałacu, odwodnienia i odgrzybienia.

Z powodu prac remontowych pojawiło się kilka utrudnień w zwiedzaniu pałacu. Niedostępna jest sala balowa oraz tarasy, nie można także poruszać się wokół pałacu. Do środka zapraszamy tylko poprzez główne wejście, z zachowaniem ostrożności.