ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

VI Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy

Zapraszamy na VI Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy w Niegosławicach.  Jest to uroczystość upamiętniająca dwóch legendarnych muzyków ludowych z Ponidzia zorganizowana w formie rodzinnego pikniku z atrakcjami dla najmłodszych i dorosłych.  Święto to okazja do spotkań kapel i solistów z całego województwa  świętokrzyskiego. Impreza odbywa się po raz szósty, wcześniej 2 przeglądy kapel odbyły się w Chrobrzu, więc jest to już ósma edycja naszego wspólnego muzykowania.  

Impreza odbędzie się 10 lipca 2016 roku o godz. 14:00 na placu przy OSP w Niegosławicach (gm. Złota).

Zespoły wystąpią w następującej kolejności:
– Waldemar Nowak – akordeonista
– Kapela SWOJE CHŁOPY z Podłęża
– Kapela OLBRYSZANIE
– Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy
– Kapela DZIAŁOSZACY Adama Kocerby
– Kapela JĘDRZEJ z Potoka
– Kapela MAŁOPOLANIE z Książa Wielkiego
– Zespół śpiewaczy MOSKORZEWIANIE
– Kapela Czesława Wojsława z Jędrzejowa
– Kapela PONIDZIE Maćka Sobonia

Imprezę poprowadzą: Agata Jackiewicz i Adam Ochwanowski.

Atrakcje dla dzieci – zjeżdżalnia, trampoliny, wata cukrowa, lody, konkursy itp.
Dla dorosłych – pełny wyszynk

Od godz. 19.00 – zabawa taneczna pod gwiazdami

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Wstęp wolny!

Uroczystość patronatem objęli: Mirosław Pawlak – Prezes ZW Związku OSP RP, Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski, Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski oraz Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Organizatorami Święta są: Adam Jarubas – Honorowy Sołtys Niegosławic, Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, Sołtys oraz Rada Sołecka Niegosławic, Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

sponsorzy2016

Tegoroczny plakat do pobrania:

plakat_swieto_piesni_2016 (plik PDF)

Plik JPG:

plakat2016

Poprzednie edycje Święta Pieśni:

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/art/8146020,udane-swieto-piesni-i-muzyki-swietokrzyskiej-imienia-kazia-krawczyka-i-stasia-muchy-w-niegoslawicach-zdjecia,id,t.html