ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

W Chrobrzu powstanie Centrum Edukacji Archeologicznej?

Centrum archeologiczno-edukacyjne chce stworzyć samorząd województwa na terenie wokół Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Bierze na siebie opracowanie koncepcji architektonicznej i projektu oraz znalezienie pieniędzy. A naukowców prosi o opiekę merytoryczną.

W sprawie m.in. centrum marszałek województwa spotkał się w środę w Chrobrzu z władzami Uniwersytetu Warszawskiego. – To na razie tylko pomysł, aby w miejscu, w którym krzyżują się ślady różnych kultur, w tym Celtów, zbudować coś na wzór parków kulturowych funkcjonujących w Europie. Tym bardziej że – jak twierdzą naukowcy – tereny na południu województwa, w rejonie Złotej, wciąż kryją wiele skarbów – mówi Adam Jarubas, marszałek województwa.

Na centrum składałyby się m.in. stanowiska archeologii doświadczalnej, sale ekspozycyjne, w których prezentowane byłyby znaleziska, ośrodek prowadziłby też działalność edukacyjną.

Do współpracy marszałek chce też wciągnąć naukowców z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Świętokrzyskiej. Równocześnie samorząd województwa wesprze 20 tys. zł dalsze badania archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego w Pełczyskach w gminie Złota.