ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Zapraszamy na uroczyste podsumowanie III konkursu na reportaż

Ośrodek Kulturalno–Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach serdecznie zapraszają na wręczenie nagród w III Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż im. Zbyszka Nosala oraz promocję wydanych drukiem reportaży pt. „Wszyscy jesteśmy ze wsi…”. Uroczystość odbędzie się 29 listopada br. o godz. 17:30 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 13. Po uroczystości zapraszamy na słodki poczęstunek i lampkę szampana.

Konkurs pod hasłem „Wszyscy jesteśmy ze wsi…” odbył się pod patronatem Wiesława Myœliwskiego – pisarza, Czesława Siekierskiego – posła do Parlamentu Europejskiego, Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz Tadeusza Sułka – Wójta Gminy Złota.

Konkurs został dofinansowany z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Zapraszamy!