ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Żegnamy się z pałacem

Mamy niestety smutną informację. Nasze stowarzyszenie po prawie 10 latach opuszcza mury Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

„Beldonka” założyliśmy pod koniec 2009 roku, w styczniu 2010 został wpisany do KRS. Głównym celem stowarzyszenia było wsparcie działalności Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia mieszczącego się w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Wobec niesprzyjającego statu prawnego i własnościowego (budynek pałacu był zarządzany przez Zespół Szkół Rolniczych) staraliśmy się dostosować ośrodek do potrzeb turystów. Udostępniliśmy pozostałe pomieszczenia parteru, gdzie stworzyliśmy 2 nowe sale wystawowe, pomieszczenie informacji turystycznej, biura ośrodka, toaletę. Przygotowaliśmy kilka wystaw czasowych oraz uzupełnialiśmy wystawy stałe doposażając je w multimedia oraz odpowiednie oświetlenie. Zorganizowaliśmy wiele wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych w Chrobrzu i na całym Ponidziu. Wydaliśmy kilkanaście publikacji regionalnych. Uzupełniliśmy pałacową bibliotekę o kilkaset pozycji książkowych. Promowaliśmy ośrodek i cały region w prasie, internecie, targach turystycznych i spotkaniach kulturalnych. Nie udała się jednak rzecz najważniejsza – znalezienie pałacowi nowego gospodarza z odpowiednim zapleczem finansowym i prawnym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż prowadzenie takiej jednostki kulturalnej pod skrzydłami szkoły jest wielkim nieporozumieniem. W ostatnich latach przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów i spotkań na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, także centralnej, temat wielokrotnie trafiał na łamy gazet i antenę radiową. Nikt niestety Chrobrzowi nie zdołał pomóc.

We wrześniu 2018 roku nastąpiła zmiana dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, zarządcy budynku pałacu. Kilka miesięcy później nasze stowarzyszenie otrzymało wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu pałacu. Z wielkim bólem, bo „Beldonek” wrósł mocno w pałacowe mury, musieliśmy znaleźć inną siedzibę stowarzyszenia. Od 1 sierpnia, dzięki pomocy Zarządu Powiatu nasze biuro mieści się w Pińczowie, w budynku dawnego internatu LO przy ul. Żwirki i Wigury 40. Oczywiście nadal, w miarę możliwości, będziemy wspierać i promować ośrodek w Chrobrzu oraz zabiegać o to, aby był dostępną i atrakcyjną wizytówką Ponidzia.