ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
+48 50 40 88 785 palac@chroberz.info

Zaszczep mnie bajką…

Zaszczep mnie bajką… – Adam Ochwanowski   Seria wydawnicza: Biblioteka BEZ PODZIAŁÓW Wydawca: Drukarnia Panzet Krzysztof Zatorski ISBN: 978-83-61240-97-6 Druk: Drukarnia Panzet Stron: 30 Okładka miękka

Znaleziska

Znaleziska   Chroberz 2009 Cykl wydawniczy: Biblioteka „Bez Podziałów” Pomysł i realizacja serii: Adam Ochwanowski Wybór tekstów i posłowie: Andrzej Dziubiński   Wydawca: Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia Muzeum Wsi Kieleckiej Muzeum Regionalne w Pińczowie     Druk: Zakład Poligraficzny STEMAG ISBN: 978-83-929242-1-0 Ilość stron: 200 Oprawa: miękka      

Opowieść o krzyżu harcerskim

Opowieść o krzyżu harcerskim – Ryszard Miernik Redakcja: Adam Ochwanowski Skład, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Wydawnictwo JEDNOŚĆ Copyright by Ryszard Miernik Druk i oprawa: Drukarnia im. A. Półtawskiego Wydawca: Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu Karczówka – Klasztor PWH Ponidzie PRESS Seria wydawnicza BEZ PODZIAŁÓW ISBN:…

Co się dzieje w gniazdach

Co się dzieje w gniazdach – Adolf Dygasiński

Drobiazgi podróżne

Drobiazgi podróżne – Krzysztof Nurkowski Redakcja i pomysł serii: Adam Ochwanowski Szkic o autorze: Joanna Piasta – Siechowicz Wydawca: Ośrodek Dziedzictwa i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu Muzeum Wsi Kieleckiej Muzeum Regionalne w Pińczowie Copyright by Krzysztof Nurkowski, 2009 ISBN 978-83-929242-4-1 Seria wydawnicza: Bibliotek BEZ PODZIAŁÓW Druk: Zakład Poligraficzny STEMAG…